Tuesday, October 3, 2017

Kiparissia - Messinia - Greece, Summer 2017

Ai Giannakis beach


                                                            Kiparissia - old town

                                                        Ouzeri 'ta platania' - Kiparissia

                                                         Kataraktis - Gialova

                                                Voidokoilia beach - Gialova

                                            Mylos cafe - Agrilis

                                            Ai Lagoudis beach - Kiparissia

                                                 Mylos cafe - Agrilis


                                                            Moon eclipse - Kiparissia

                                                      Castle of fairytales - Agrili

                                           Palios Mylos - Kiparissia


Monday, July 17, 2017

Leonidio 2017 #melijazzPoros the blue island!
Thursday, May 18, 2017

Αρχαία Κόρινθος - Ancient Corinthos

                                                            Akrokorinthos
                                              Akrokorinthos

                                                Leheo vill. - Anastasia