Tuesday, April 29, 2008

Kastraki lake


Skoulikaria Artas


Skoulikaria Artas


Skoulikaria Artas


Skoulikaria Artas


Skoulikaria Artas


Skoulikaria Artas


Skoulikaria Artas


Skoulikaria Artas


Skoulikaria Artas


Skoulikaria Artas


Skoulikaria Artas


Skoulikaria Artas


Skoulikaria Artas


Skoulikaria Artas