Tuesday, September 3, 2013

SuMMer HoliDAYS at MeSSinia!!!

 
Ag.Giannakis - Kiparissia






 
                                  Tholo beach
 
                          Gorge Stalactites - Kiparissia
 
                           Neda river waterfalls

 
                          Polilimnio - Pilos
 
                       Kiparissia
 
                       Pilos
 
                          with Gatto - N.Figalia
 
                           Kiparissia
 
                        fire baloons - Kiparissia
 
                                Filiatra
 
                                  Giannitsohori beach

 
                         Palia agora - Ano poli Kiparissia
 
                        camping - Giannitsohori

 
                                 Ag.Lagoudis beach - Kiparissia

                            camping - Giannitsohori
 

No comments: